Lueden am Gaangen ...
Ikone von Family Pact

Eng Familljegeschicht
De Blog vu Family Pact

Deal!

“Ärem Kand jee no erfëllbaren Ziler gëeegent Belounungen unzebidden, hëlleft him sech z'entwéckelen an zu engem ausgeglachenen an gesonden Erwuessenen ze ginn”, seet den Dokter David Fassler.

“E Kand, dat léiert, en Zil z'erreechen, an dat eng positiv Belounung dofir kritt, erlaangt eng gutt Dosis Selbstuechtung”, féiert en nach un.
“Dat Kand sollt dann e méi selbstännegen Erwussene ginn an an der Lag sinn, d'Héichten an Déifte vu Liewen ze bewältegen.”

Se si gutt d'Amerikaner! Dokter Fassler vun der Universitéit vu Vermont.

Ech si Fransous an et schéngt, dass mir an Amerika och zimlech an der Moud si mam “French Parenting” !

Mäin Erfollegrezept besteet aus der Autoritéit vun den Elteren an der Wäertschätzung vun de Kanner.
Well, wou ass de Problem domat, Kanner wäertzeschätzen, wa se eis weise wëllen, dass se sech beméien?
Ech bleiwe pragmatesch, jiddweree mécht, wat e wëll a wéi e kann.

Fir eis ass et beschloss!
Mir setzen eis eng bestëmmt Unzuel vun Missiounen, entscheede wéivill Punkte fir jiddwer Missioun verdeelt ginn an erstellen eng Lëscht mat anzeléisende Guttschäiner.
Se sinn esou frou, dass ech mir Zäit huelen, mat hinnen ze verhandelen.
Domat verflitt och en éischte Virworf, och wann et nëmmen fir kuerz ass.

All Artikelen

Ganz nei !

Publizéiert den vum

Well d’Elteren eis gefrot hunn, dat selwecht Zil méi Kanner gläichzäiteg ze setzen, hu mir dat elo geännert.
Liest méi

Kann e Geschir eis Kanner erzéien?

Publizéiert den vum

Wann Dir de mega Multifunktiounsroboter kaaft, deen Dir Iech schonn zënter 3 Joer wënscht, mengt Dir, dass en Iech och d'Geméis botzt, et schielt an bis an de Schäffche bréngt?
Liest méi

Jiddweree sicht no Unerkennung.

Publizéiert den vum

Wéi se kleng waren: “Mamm kuck wéi séier ech lafe kann!”, “Papp, gesäiss Du wéi héich ech sprange kann!”
Elo wou se méi grouss sinn: “Kuck, ech si geschwë méi grouss ewéi Du!”
Liest méi

Firwat esou vill Stress fir all Schoulufank?

Publizéiert den vum

Tëschent dem ze kafende Schoulgezei, den ze befollegende Stonnepläng, den z'organiséierenden ausserschouleschen Aktivitéiten an all de gudde Virsätz ass de Stress vum Schoulufank d'Haaptthema.
Liest méi

Firwat Angscht hu virun den neien Technologien?

Publizéiert den vum

Kommt mir ginn zeréck bei d’Iddi mat dem Punktentableau, deen d’Kanner, am Ufank vu Family Pact, gemoolt hunn.
Si soe mir déi ganzen Zait datt ech am Mëttelalter gebuer gouf a froe mech ob et schons de Fernseh gouf zu menger Zäit. Elo huelen ech also meng Revanche...
Liest méi

Bedeit erzéien, ze verhandelen?

Publizéiert den vum

Ech hunn alles gelies! Dolto, Almos, Rufo... Positiv Erzéiung, vertikal Erzéiung, Rotschléi vu menger Mamm, menge Frëndinnen.
Ok, da si mir alt pragmatesch!
Liest méi

D'Erzéiung vun de Kanner ass net ëmmer einfach!

Publizéiert den vum

Déi klassesch Situatioun ass, dass ee mat 2 klenge Kanner e bëssen iwwerfuerdert ass. Dat kennen ech!
Virun allem dat Gefill net ëmmer nozelauschteren a gläichzäiteg net gehéiert ze ginn.
Do misst engem dach eppes afalen...
Liest méi