Lueden am Gaangen ...
Ikone von Family Pact

Motivéiert Kanner, glécklech Elteren!

E spillerescht Instrument, dat Är Kanner motivéiert a responsabiliséiert.

100% personaliséierbar

1 D'Ziler
Gutt Gewunnechkeete si fir Kanner.
2 De Punkten
D'Gwënndëppen füllt op.
3 D'Belounungen
Déi ganz Famill profitéiert.

Entdeckt eis Instrument.

Eng Familljegeschicht

Ganz nei !

Publizéiert den vum

Well d’Elteren eis gefrot hunn, dat selwecht Zil méi Kanner gläichzäiteg ze setzen, hu mir dat elo geännert.
Liest méi